Prezentációs tréning

Az előadás sikerét a verbális és nonverbális kommunikáció elemei egyaránt befolyásolják, tehát nem mindegy, hogy mit mondunk, és azt hogyan adjuk elő. A prezentációs tréning segít felkészülni arra, hogy meggyőző előadásokat tudjunk tartani.

A tréning célja, hogy résztvevők megismerkedjenek az emberi kommunikáció alapelveivel, majd olyan előadói tudást szerezzenek és előadói technikákat sajátítsanak el, amelyek segítik őket, hogy munkájuk során hatékonyan kommunikáljanak másokkal.

Célcsoport

 • A tréning célcsoporta: Mindazon szakemberek, akiknek feladatai közé tartozik a prezentálás
 • A tréning ideális létszáma: 6-10 fő
 • A tréning minimális időtartama: 1 nap

A tréning a következő blokkokból áll:

1. Blokk

 • A tréning kereteinek és szabályainak tisztázása, bemutatkozás, a résztvevők feloldása.
 • A kommunikáció modelljeinek bemutatása.
 • Verbális, non-verbális, metakommunikáció.
 • Kulturális eltérések, kódkészletek fontossága.

2. Blokk

 • Tanuljunk meg előadni: stílusgyakorlatok.
 • A prezentáció megtervezése: lényeges és lényegtelen elemek
 • A prezentálás eszközei: Prezi és társai
 • A résztvevők saját prezentációt tartanak, szabadon választott témából, melyet videóra rögzítünk, és melyet kiértékelünk.

3. Blokk

 • Önismeret: milyen a kommunikációs stílusom?
 • Önismeret: hogyan változtathatok rossz kommunikációs mintáimon?
 • Önismeret: félelmek leküzdése

4. Blokk

 • A résztvevők prezentációja
 • A résztvevők prezentációjának visszanézése és elemzése